Munkaterv 2021-2022.

Pedagógiai program 2020.09.01-től

Szervezeti és működési szabályzat 2020.09.01-től

Házirend

Idegennyelvi kompetenciamérés eredményei:

6. osztály

8. osztály

Helyi tantervek:

Eltérő tanterv (enyhe) alsó tagozat:

Életvitel 4

Életvitel és gyakorlat 1-2

Életvitel és gyakorlat 3

Ének-zene 1-2

Erkölcstan 1

Erkölcstan 2

Erkölcstan 3

Erkölcstan 4

Informatika 1-4

Környezetismeret 1

Környezetismeret 2

Környezetismeret 3

környezetismeret4.

Magyar 1

Magyar 2

Magyar 3

Magyar 4

Matematika 1

Matematika 2

Matematika 3

Matematika 4

Testnevelés 1-2

Testnevelés 3

Testnevelés 4

Vizuális kultúra 1-2

Vizuális kultúra 3

Vizuális kultúra 4

Eltérő tanterv (enyhe) felső tagozat:

Angol 7-8

Földrajz 5-8

Magyar 5-6

Magyar 7-8

Matematika 5-8

Technika 5-8

Természetismeret 5-8

Történelem 5-8

Vizuális kultúra 5

Vizuális kultúra 6

Vizuális kultúra 7

Vizuális kultúra 8

Eltérő tanterv (középsúlyos):

Ábrázolás – alakítás 1-2

Ábrázolás 3

Ábrázolás 4

Ének-zene 1-2

Ének-zene 5

Ének-zene 6

Ének-zene 7

Ének-zene 8

Játék 1

Játék 2

Játék 3

Játék 4

Kommunikáció 1

Kommunikáció 2

Kommunikáció 3

Kommunikáció 4

Kommunikáció 7-8

Magyar 5

Mozgásnevelés 1-2

Mozgásnevelés 3

Mozgásnevelés 4

Olvasás – írás 3

Olvasás – írás 4

Olvasás – írás 7-8

Olvasás 1

Olvasás 2

Önkiszolgálás 1-2

Rajz 5

Rajz 6

Rajz 7

Rajz 8

Számolás 3

Számolás 4

Számolás közép 1

Számolás közép 2

Társadalomismeret 5-8

Technika 3

Technika 4

Technika 5-6 7-8