„Ha egyenlő tanulási lehetőséget akarunk biztosítani a tanulók számára, akkor különbözőképpen kell tanítanunk.”
Hansen, 1994

Iskolánk 1982. szeptember 1-jén kezdte működését Városi Kisegítő Iskola néven, Egerben a Május 1. út 21. szám alatt.
1987. szeptember 1-től a 15. számú Általános Iskola elnevezést használtuk. Ezáltal megnyílt az út a középfokú oktatás, elsősorban a speciális szakiskolák és a szakmunkásképzők felé.
1992. február 8-án vettük fel Móra Ferenc nevét.
2001. szeptember 1-től lehetőségünk nyílt a 9-10. évfolyamon az előkészítő szakiskola beindítására. Azóta Móra Ferenc Általános Iskola néven látjuk el az egri és az Eger környékéről bejáró sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását. Az iskolai nevelő – oktató munka mellett kezdettől fogva ellátjuk a városi gyógytestnevelési feladatokat is.
2003. augusztus 1-től új helyre, Eger, Bem tábornok út 3. szám alatti épületbe költöztünk.
2009. július 1-től a Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Tagiskolájaként működtünk tovább.
2011. július 1-től a Balassi Bálint Általános Iskola Tagiskolája vagyunk.
Iskolánk tanulói részben a Heves Megyei Gyógypedagógiai Módszertani Központ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményének javaslatára, részben pedig a szülők szabad iskolaválasztási joga alapján nyernek felvételt. Intézményünkben általános iskolai illetve eltérő tanterv szerint tanítunk