Móra Ferenc Tagiskola
2021/2022. tanév
Lachata István igazgató
Munkácsi Péter tagintézmény vezető
Berecz Andrea gyógypedagógiai asszisztens
Boda József    fizika – technika szakos pedagógus
Codrean Lilla gyógypedagógiai asszisztens
Csányi Andrea matematika – kémia szakos pedagógus
Farkas Tamás matematika – technika szakos pedagógus
Horváth Zsolt Róbertné gyógypedagógus – tanító
Janó Eliza gyógypedagógiai asszisztens
Juhász Éva földrajz – rajz szakos pedagógus
Kanyári Józsefné gyógypedagógus – tanító
Kormosné Ferencz Andrea iskolatitkár
Léport Lajos László gyógypedagógiai asszisztens
Páldi Erika magyar – etika szakos pedagógus
Pászthoryné Kovács Katalin gyógypedagógiai asszisztens
Sinkó Beatrix gyógypedagógiai asszisztens
Szepesiné Kovács Tímea gyógypedagógus
Szűcs Rita Mária rajz szakos, fejlesztő pedagógus
Tresóné Veres Eszter gyógypedagógus – tanító
Varga Andrea tanító
Varga Rita angol – testnevelés szakos pedagógus
Vass Gáborné gyógypedagógiai asszisztens
Zvaráné Tóth Erzsébet gyógypedagógus