Beiskolázás 2021

Levél szülőknek

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.
Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.
A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
– nem állami fenntartású általános iskolába,
–  vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.
A gyermekek felvételéről beadott kérelmek alapján az iskolák 2020. április 25-27. között döntenek, és erről írásban értesítik a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, valamint a tanuló felvételét bejelentik a köznevelés információs rendszerébe.
A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/ oldalon találhatja meg.
Az Egri Tankerületi Központ által fenntartott általános iskolák körzethatárai az alábbi felületen is elérhetők:
http://kk.gov.hu/hirek-egri
2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
–  olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola,
–  a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.
Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.
A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/2021. tanév első napján történik meg.
–  A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
–  A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
–  A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
–  Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
–  Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.
Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében csak a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.
Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.
Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-17 óráig van lehetőség.
Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Ezt a tájékoztatót letöltheti PDF formátumban erre a szövegre vagy az alábbi linkre kattintva:

Levél szülőknek.pdf

Köszöntjük iskolánk weboldalán!

Iskolánk 30 éves múltra tekint vissza a sajátos nevelési igényű tanulásban akadályozott gyermekek nevelésében. A 2006-os tanévtől az általános iskolai tagozaton normál tantervvel tanuló, de különböző részképesség problémával, vagy beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő gyermekek is végezhetik tanulmányaikat. Gyógypedagógusaink szép sikereket értek el sajátos nevelési igényű autista gyermekek nevelésében, oktatásában.Tanulóink kis létszámú osztályokban, napköziben illetve tanulószobán mélyítik el tudásukat. A pedagógusok, gyógypedagógusok munkáját 1. osztálytól 8. osztályig gyógypedagógiai asszisztensek segítik.

Pedagógiai programunkban kiemelt feladat tanulóink általános műveltségének megalapozása egyéni képességeikhez és életkorukhoz igazodva.

Ezt az alábbi tevékenységek segítik:

 • olvasás-írás tanítás Meixner módszerrel
 • egyéni fejlesztő foglalkozásokon:
  mozgásfejlesztés
  gyógytestnevelés
  diszlexia prevenció és reedukáció
  szövegértés fejlesztése
  matematikai nehézségek megsegítése
 • tehetséggondozás

Az iskolai munka során az életvezetési ismereteket elméleti és gyakorlati téren is bővítjük.

Nagy gondot fordítunk a gyermekek testi fejlődésére, egészséges életszemléletük kialakítására. Iskolai sportnapokat, túrákat rendezünk. Országos és megyei szintű sportversenyeken is nagyon jó helyezést érnek el tanulóink.

Gyógytestnevelőnk szakorvosi javaslat alapján terápiát ad a rászoruló gyermekeknek.

A szabadidejüket hasznosan tölthetik el a gyerekek énekkaron, sportkörön, irodalom és kézműves szakkörön. A városi kulturális rendezvényeknek is résztvevői és szereplői vagyunk.