Köszöntjük iskolánk weboldalán!

Iskolánk 30 éves múltra tekint vissza a sajátos nevelési igényű tanulásban akadályozott gyermekek nevelésében. A 2006-os tanévtől az általános iskolai tagozaton normál tantervvel tanuló, de különböző részképesség problémával, vagy beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő gyermekek is végezhetik tanulmányaikat. Gyógypedagógusaink szép sikereket értek el sajátos nevelési igényű autista gyermekek nevelésében, oktatásában.Tanulóink kis létszámú osztályokban, napköziben illetve tanulószobán mélyítik el tudásukat. A pedagógusok, gyógypedagógusok munkáját 1. osztálytól 8. osztályig gyógypedagógiai asszisztensek segítik.

Pedagógiai programunkban kiemelt feladat tanulóink általános műveltségének megalapozása egyéni képességeikhez és életkorukhoz igazodva.

Ezt az alábbi tevékenységek segítik:

 • olvasás-írás tanítás Meixner módszerrel
 • egyéni fejlesztő foglalkozásokon:
  mozgásfejlesztés
  gyógytestnevelés
  diszlexia prevenció és reedukáció
  szövegértés fejlesztése
  matematikai nehézségek megsegítése
 • tehetséggondozás

Az iskolai munka során az életvezetési ismereteket elméleti és gyakorlati téren is bővítjük.

Nagy gondot fordítunk a gyermekek testi fejlődésére, egészséges életszemléletük kialakítására. Iskolai sportnapokat, túrákat rendezünk. Országos és megyei szintű sportversenyeken is nagyon jó helyezést érnek el tanulóink.

Gyógytestnevelőnk szakorvosi javaslat alapján terápiát ad a rászoruló gyermekeknek.

A szabadidejüket hasznosan tölthetik el a gyerekek énekkaron, sportkörön, irodalom és kézműves szakkörön. A városi kulturális rendezvényeknek is résztvevői és szereplői vagyunk.